ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี

Tessaban 10 Anubannudee school

เลขที่ 11 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทร. 042-224-596-0 หรือ 042-224-596-0 (แฟ็กซ์)